Magyar Tudományos Művek Tára

Az MTMT koncepciója és korábbi működési rendje

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) létrehozásának és működésének célja, hogy legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia, a MAB, a Magyar Rektori Konferencia, az OTKA és az Országos Doktori Tanács 2008 második felében kezdte meg az egyeztető tárgyalásokat. Az öt alapító intézmény, továbbá a koncepciót támogató OKM és NKTH egyetértett abban, hogy a hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartását és bemutatását kell megvalósítani az MTMT, illetve a rendszerhez csatlakozó szervezetek segítségével. Az MTMT megalakulásáról a 35/2009. (VI. 23.) számú MTA elnökségi állásfoglalás rendelkezik. (Akadémiai Értesítő LVIII/2009. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 186 o.) 2015 július 13-tól az MTMT működését a módosított MTA törvény szabályozza.

A közös rendszerből származó előnyök

° Országosan egységes rendszerben vehet részt az intézmény;
° Fejlesztése és üzemeltetése lényegesen olcsóbb, mint a helyi fejlesztés és működtetés;
° Van kipróbált előzménye, a KPA, amit sok kutató ismer. Használták az ODT, az OTKA, az MTA igényeinek megfelelően;
° Az adatok sok célra felhasználhatók;
° Alkalmas belső igények kielégítésére (habilitáció, belső pályázatok, doktori képzés, statisztika, vezetői információs rendszer (VIR, AVIR) egyes adattípusaihoz;
° A külső minőségbiztosítás beépül a rendszerbe;
° Széles szakértői bázison működik, képzési lehetőséget biztosít;
° Nagyobb szervezetek adatigényeivel kompatibilis;
° Non-profit szervezet működteti.

Miért jó a kutatóknak?

° Személyes tudományos bibliográfia összeállítása egyszerű;
° Kis munkaigénnyel karbantartható;
° Segíti pályázatok és jelentések készítését;
° Széles körben ismert formátum;
° Személyes honlapra beilleszthető;
° MTA, ODT, MAB, OTKA elfogadja, preferálja.

Miért jó a könyvtáraknak, könyvtárosoknak?

° Kiegészítő könyvtári funkciókat nyújt (folyóiratcikk nyilvántartás, idézetek nyilvántartása);
° Egységes folyóirat publikációs és idézési nyilvántartás;
° Ügyfélszolgálat (probléma megoldás, szoftverhasználati segítség).

Az együttműködés jogi alapja és szervezeti kerete

Az együttműködés a rendszerhez önkéntesen csatlakozó intézmények és az MTMT-t működtető MTA Könyvtára (a továbbiakban: MTAK) közötti szerződés alapján valósul meg. A felhasználók összességét az MTMT Program Tanács (PT) képviseli. A Felügyelő Testület (FT) ellenőrzi a tevékenységet, és dönt a hatáskörébe tartozó kérdésben.

 

A program szervezeti szerkezetét a következő ábra mutatja.

Az MTMT operatív működését az MTA Kutatásszervezési Intézete (KSZI) szervezeti egységeként létrehozott, majd annak jogutód nélküli megszűnése után az MTAK szervezeti keretein belül működő MTMT Osztály (korábban Koordinációs Iroda) biztosítja. Az Osztály folyamatos kapcsolatot tart azokkal a könyvtárosokkal és/vagy más munkatársakkal, akik az egyes intézmények adatbázisát karbantartják.

Az MTMT szolgáltatásai

° Modern informatikai eszközökkel hiteles tudományos eredmény-nyilvántartást biztosít, és bemutatja az eredményeket, magyar és részben angol nyelven.
° Nyilvános, hiteles, átvehető és hivatkozható publikációs listákat ad. Ezek felhasználhatók az intézményi akkreditációban, a doktori iskolákkal kapcsolatos követelmények teljesítése során, MTA, OTKA és NKTH pályázatoknál.
° Segíti az akadémikus tagajánlásokat, az "MTA doktora" pályázatok beadását és azok értékelését.
° Bibliográfiai adatok révén átmenetet biztosít a teljes szövegű közleménytárhoz (repozitórium).
° Az adatot szolgáltató intézmények tudományos teljesítményéről összesített képet ad. Ez felhasználható az adott intézmények önértékeléséhez és/vagy külső értékeléséhez.
° A rendszer automatikus adatfeltöltést és megfelelő előkészítéssel adatkonverziót is végez, meglévő adattárakból és könyvtári rendszerekből.

A szolgáltatások korszerűsítésén az MTMT Osztály a források figyelembe vételével folyamatosan dolgozik.

Az MTMT fejlesztése és továbbfejlesztése

A fejlesztések közös érdeket szolgálnak. Az ezekre vonatkozó döntések a részvevők egyetértésével születnek meg. A közös költségeket az MTMT-ben részvevő intézmények létszámarányosan (oktatók, kutatók, phd hallgatók) fedezik. Az intézményi repozitóriumok, publikációs adatbázisok fejlesztése a helyi költségek terhére történik.

Az MTMT működése, pénzügyi kérdések

Az MTMT adatbázist a csatlakozott intézmények közösen használják, abban elkülöníthető módon kezelhetik saját intézményük adatait. Az együttműködő partnerek számára a szoftver ingyenes, és egyedileg nem módosítható. Az esetleges helyi igények kielégítésére kiegészítő funkciók fejleszthetők, de azok nem veszélyeztethetik az adatbázis biztonságos működtetését, és külön költségként merülnek fel. A szoftver karbantartását, frissítését az MTMT központi egysége végzi. Szakmai kérdésekben a résztvevők segítik egymást, együtt alkotják az MTMT szakmai bázisát. A központi egység végzi a koordinációt. Feladatkörébe tartozik a tanácsadás és a képzés is. Az együttműködés során felmerülő vitás kérdések megválaszolása a Felügyelő Testület kompetenciájába tartozik. Az együttműködő partnereket egyedileg érintő költségkalkulációt az MTMT Osztály készíti el, és terjeszti be a Program Tanácsnak. A csatlakozott intézmények a költségvetés ismeretében nyilatkoznak az elfogadásról, illetve esetleges szerződésbontási szándékukról. A jóváhagyott költségvetést a Kutatásszervezési Intézet elkülönítve kezeli, saját költségvetésén belül.

A 1167/2014. (III. 25.) Korm.Határozat: „A tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról” megfelelően az MTMT működést törvényi szabályozás fogja meghatározni.

Az MTMT működését szabályozó "2015. évi CXXXI. törvény egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról" módosított MTA törvény itt olvasható.

Keresés az adatbázisban

Új Széchenyi Terv
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a Helpdesk és a gyakran ismételt kérdések oldalait.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen minket:

+36-70 411-0576
+36-70 411-0575